Готуємось до ДПА 4 клас

    Збірник ДПА з літературного читання (Переглянути)
   Збірник ДПА з української мови (Переглянути)
   Підготовчі контрольні роботи з української мови та літературного читання

1.Числівники –це слова, що означають:
А)дію предмета;
б)кількість предметів або їх порядок при лічбі;
в)ознаку предмета.
2.Які займенники належать до 3-ї особи?
А) я, ви, вони.
Б) він, вона, воно, вони.
В) ти, він, вона.
3.Визнач у якому рядку всі числівники записано правильно.
А)сімдесяти, шіснадцять, шістдесят
Б) семи десяти, шістнадцять, шістдесят
В)сімдесяти, шістнадцять, шістдесят.
4.Спиши словосполучення, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній формі.
Зайти до (вона), переказувати (він), читають (я), дружити з (ти).
5.Провідміняй займенник я.
6.Випиши з тексту займенники, визнач їх особу, число, відмінок.
У садку співав соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Тому й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо й на маленьку дівчинку. Вона сиділа в саду й слухала його чарівну пісню.
7.Склади і запиши (5-7 речень) про те, як ти ставишся до тварин, використовуючи займенники.
Контрольна робота
за темою «Числівник. Займенник»
II варіант
1.Займенник - це:
А) службове слово;
б) частина мови, яка називає предмет;
в) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його.
2.Які займенники належать до 2-ї особи?
А) я, ти, вони.
Б) він, тебе, мене.
В) ти, ви , на тобі.
3.Визнач у якому рядку всі числівники записано правильно.
А)сімдесяти, шіснадцять, шістдесят
Б) семи десяти, шістнадцять, шістдесят
В)сімдесяти, шістнадцять, шістдесят.
4.Спиши словосполучення, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній формі.
Вийти до (вона), пише до (він), скажуть (я), дружити з (ти).
5.Провідміняй займенник ти.
6.Випиши з тексту займенники, визнач їх особу, число, відмінок.
Я блукав по весняному лісі. Настрій у мене був піднесений. Та раптом почулося жалібне попискування.
На лісовій стежині я побачив зайчика, який потрапив у сільце. Він дивився на мене вологими очима і тремтів від страху. Моє дитяче серце підказало, як діяти.
7.Склади і запиши (5-7 речень) про те, як ти ставишся до тварин, використовуючи займенники.


1. Іменники змінюються:                                                  .
а) за родами і відмінками;
б) за числами і відмінками;
в) за родами, числами і відмінками.
2.      Підмет завжди стоїть у формі:                                      
а) орудного відмінка;
б) родового відмінка;
в) називного відмінка.
      3. Визнач , в якому відмінку стоять іменникибоєм, вужем, кутом
            а) орудного відмінка;                                                     
            б) родового відмінка;
в) називного відмінка.
      4. В якому рядку всі слова записані правильно:               .
а) піччю, річчю, радісттю;
б) стежкою, чемністю, вежею;
в) піснею, мрією, нічю.
      5. Провідміняй слово небо                                                    
Н.в. ________________
Р.в. ________________
Д.в. ________________
З.в. ________________
О.в. ________________
М.в. ________________
 6. Постав іменники, подані у дужках, у потрібній формі. Визнач відмінок іменників.                                                                                  
Подарувати  ( друг) _______________________________________
Лежить за  ( піч)____________________________________
Тримає в ( рука) ________________________________________
   7. Склади речення. Над іменниками познач відмінки.            
  Біля, українці, завжди, криниці, садили, калину.
____________________________________________________________________
8.  Встав закінчення іменників:                                                     
Символ привітност….., знаю рідну мов…., розкажу дідус… Іван…..


І варіант
1.    Наведіть приклади «чарівних» слів вітання і прощан
2.    Виберіть правильне твердження.
Текст – це …  .
        а) об’єднані за змістом речення;
        б) окремі речення;
        в) група слів.

3.    Який це текст?
            Володя йшов стежиною і побачив зайчика. Хлопчик піймав його і поніс додому. У Володі були собака Бровко і котик Мурчик. Вони подружилися із зайчиком.
            а) опис;
            б) міркування;
            в) розповідь.
4.  Пронумеруйте речення, щоб вийшов текст.
          ___  Раптом з яру вискочив вовк.
          ___  Молодий пастух пас овець.
          ___  Це трапилося в гірському селі.
          ___  Пастух кинувся на вовка і прогнав його.
          ___  Він схопив вівцю.
5.     За метою висловлювання речення бувають …  .
            а) розповідні, питальні, спонукальні;
            б) питальні, окличні.
6.    Складіть і запишіть речення зі слів:
            розв’язав, задачу, самостійно, Андрійко, складну.
7.    Підкресліть у реченні головні члени.Встановіть зв’язок  у реченні
                 Синіє погідне  небо над осіннім гаєм.
8.    Запиши слова у формі звертання.
Сестричка, дорога бабуся, Оля, Андрійко, Ірина Павлівна, Україна.
9. Підкресли головні члени речення. Настала осінь. Лагідно світить сонце. Поспішають до школи діти. Шкільні класи чекають їх. Учителі усе підготували до навчання.                                     


Прочитай текст.
Загублені рукавички
Товаришів у мене багато — у школі, в нашому класі й у сусідських дворах. Але найбільше дружу з Ігорем. Ми живемо в одному будинку й навчаємося в одному класі, і сидимо за однією партою.
Яка в нас дружба — судіть з такої пригоди.
Коли похолодало й випав сніг, Ігореві, щоб не мерзли руки, купили зелені вовняні рукавички, м’якенькі й теплі-теплі.
Я теж захотів такі самі. Мама купила й мені.
Одного разу на великій перерві ми кидалися сніжками. Як подзвонили на урок, припинили гру, вбігли в клас, глянули — а в нас обох немає по рукавичці. У мене лівої, в Ігоря — правої.
Наступної перерви майже всім класом шукали. Перерили в шкільному дворі геть увесь сніг і не знайшли.
— Ну, де вона пропала? — сумував Ігор. — Тепер удома будуть лаяти….
— І мене лаятимуть…. — журився я.
Після того вже й учителів мало слухали на уроках. Все думали про загублені рукавички і про те, як пояснити вдома, де вони поділися.
“А що, як віддати йому свою рукавичку? — раптом подумав я. — У нього ж права, в мене — ліва. Якраз і буде пара!..”
Авжеж, так і зроблю — віддам свою. Тоді вдома не узнають, що він загубив, і не лаятимуть. Але якщо вже віддавати Ігореві свою рукавичку, то треба, щоб і він про це не знав!..
Так і зробив. Наприкінці останнього уроку засунув тихцем рукавичку в Ігорів ранець, глибоко, на саме дно.
Однак вийшло непередбачене, довелося самому дивуватися.
Коли я вдома виклав на стіл зі свого ранця книжки та зошити, то разом з ними витягнув і зелену вовняну рукавичку. Спершу подумав, що ми з Ігорем переплутали ранці. Таке вже не раз було, бо вони однакові. Щоб остаточно переконатися в тому, подивився на зошити. Ні, зошити мої. Значить, не переплутали. А як же тоді в мій ранець потрапила оця рукавичка? Адже я добре пам’ятаю, що засовував її не у свій, а в Ігорів.
Стривай, стривай, рукавичка ж із правої руки! Тепер усе ясно… виявляється, Ігор теж хотів мене виручити й засунув у мій ранець свою рукавичку. От сміхота, от комедія!..
Хапаю рукавичку і мерщій до Ігоря. Тільки відчинив двері, відчиняються навпроти і його. Я тримаю зелену вовняну рукавичку, і у нього в руці така ж…

За Борисом Комаром


Виконай завдання.
І. Завдання 1– 6 з вибором однієї правильної відповіді
1. Визнач жанр твору.
А       казка
Б       оповідання
В       легенда

2. У якому реченні описано пригоду, що сталася з персонажами твору?
А       “Ми живемо в одному будинку й навчаємося в одному класі, і сидимо за однією партою”.
Б       “Як подзвонили на урок, припинили гру, вбігли в клас, глянули, а в нас обох немає по рукавичці”.
В       “Все думали про загублені рукавички і про те, як пояснити вдома, де вони поділися”.

3. Яку з ознак справжньої дружби продемонстрували дійові особи твору?
А       справжні друзі завжди готові прийти на допомогу
Б       справжні друзі вміють слухати
В       справжні друзі ніколи не змагаються

4. Які слова тексту передають переживання хлопців через пригоду, що з ними сталася?
А       “…все думали про загублені рукавички”
Б       “…як пояснити вдома, де вони (рукавички) поділися”
В       “…засунув тихцем рукавичку в ранець”

5. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще уявити стосунки між хлопцями.
А       “Ігор теж хотів мене виручити й засунув у мій ранець свою рукавичку”
Б       “Стривай, стривай, рукавичка ж із правої руки!”
В       “Після того вже й учителів мало слухали на уроках”

6. Яке прислів’я найточніше виражає основну думку твору?
А       Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже
Б       Друзі пізнаються в біді
В       Дружба та братство — найбільше багатство


ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності
7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.
1

2

3

4

5

6

А       Пошуки рукавичок.
Б       Як виручити друга?
В       Купили рукавички.
Г       Що знайшли хлопці в своїх ранцях?
Ґ       Зустріч хлопців на сходовому майданчику
Д       Загубили по рукавичці.

ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності
8. Установи відповідність між словами і їхніми лексичними значеннями.
А       комедія
Б       тихцем
В       ранець
1       потай, непомітно, криючись
2       школярська сумка, яку носять на спині
3       драматичний твір з веселим, смішним сюжетом
А

Б

В

ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю
9. Чому учні всього класу перерили в шкільному дворі увесь сніг?
___________________________________________________________________

10. Вибери з тексту три найвлучніші, на твою думку, слова, які використав автор для опису рукавичок, і запиши їх.
___________________________________________________________________

11. Запропонуй власний заголовок до прочитаного твору. Запиши його.
____________________________________________________________________

V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою відповіддю

12. Як могли б розвиватися події, пов’язані з загубленими рукавичками, якби хлопці не були справжніми друзями? Свою думку обґрунтуй.
________________________________________________________________________________________________________________________________________Прочитай текст.
Велосипед для Катрусі
Тієї осені Катрусі купили велосипед. О, скільки щастя! У її старшого братика Дениса давно вже був великий, з рамою. Він часто возив на ній Катруську, коли батьки казали. А по своїй волі катати не хотів. Тож мрією дівчинки був свій, власний велосипед.
Що й казати, Катруська просто марила цією покупкою.
А тут уже наступного дня батьки привезли новенького, лискучого червоного велосипедика. Ох і щаслива була дівчинка — її мрія здійснилася!
Та тут нагодився братик і геть зіпсував настрій сестрі:
— Малече, ти спочатку навчися їздити на ньому!
— Синку, не ображай сестру, вона навчиться, обов’язково. Ти ж також колись не вмів, а потім навчився. Доню, ходімо вчитися!
Вони вийшли з квартири. Денис — за ними. Катруся вилізла на сидіння, яке тато підкрутив спеціально для неї, стиснула ручками кермо і поглядом тріумфатора обвела всіх навколо. Мовляв, от я сиджу на велосипеді — своєму, власному, а зараз поїду.
Як тільки тато відпустив велосипед, Катруська скрутила кермо і наїхала пряменько на дерево. Коли тато з Денисом добігли до місця пригоди, то знайшли там покарлючений велосипедик і Катрусю, яка сиділа на траві й тільки кліпала очима.
— Тату, відремонтуй, будь ласка, чимшвидше мого велосипедика, а то так ще й літо мине, а я не навчуся їздити, — тихо промовила Катруся.
За день велосипедика було відремонтовано, і Катруся продовжувала падати. Вона набивала синці й здирала лікті та коліна, доки не навчилася тримати кермо у правильному напрямку і не перехилятися набік. Словом, доки не навчилася їздити сама без підтримки.
З того великого дня вона майже не злізала зі свого залізного друга. І до подружок, і до бабусі, й до магазину на ньому їздила. Вона не тямила себе від щастя відтоді, як їй купили велосипед.
Та якось Денис прийшов додому дуже засмучений, бо зламав свого велосипеда — врізався в дерево.
— Не переживай! На моєму їздитимеш — поділимося якось.
Денис аж очі витріщив на сестру від подиву. Але відразу йому стало соромно, що от він колись не хотів катати Катрусю на своєму велосипеді, а тут вона так просто пропонує йому свій. Денис підійшов до Катруськи, обійняв і вперше в житті зрозумів, що кращого друга, ніж його маленька сестра, у нього немає.

За Дариною Мурмуєнко


Виконай завдання.
І. Завдання 1–6 з вибором однієї правильної відповіді
1. Визнач жанр твору.
А       легенда
Б       казка
В       оповідання

2. У якому реченні описано головну подію, що сталася з Катрусею?
А       “Катруська просто марила цією покупкою”
Б       “Малече, ти спочатку навчися їздити на ньому!”
В       “Тієї осені Катрусі купили велосипед”

3. Яку з ознак справжньої дружби демонструє героїня твору?
А       справжні друзі завжди раді вашим успіхам
Б       справжні друзі завжди готові прийти на допомогу
В       справжні друзі не нав’язливі

4. У яких рядках автор розкриває захоплення героїні від їзди на велосипеді?
А “Катруся вилізла на сидіння, яке тато підкрутив спеціально для неї, стиснула ручками кермо і поглядом тріумфатора обвела всіх навколо”.
Б “Катруся продовжувала падати. Вона набивала синці й здирала лікті та коліна, доки не навчилася тримати кермо у правильному напрямку і не перехилятися набік”.
В “З того великого дня вона майже не злізала зі свого залізного друга. І до подружок, і до бабусі, й до магазину на ньому їздила”.

5. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще уявити стосунки між героями твору.
А       “Не переживай! На моєму їздитимеш — поділимося якось”.
Б       “За день велосипедика було відремонтовано, і Катруся продовжувала падати”.
В       “Денис аж очі витріщив на сестру від подиву”.

6. Яке прислів’я найточніше виражає основну думку твору?
А       Без біди друга не пізнаєш
Б       Людина без друзів, що дерево без коріння
В       Вірний приятель — то найбільший скарб


ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності
7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.
1

2

3

4

5

6

А       Перший виїзд Катрусі на велосипеді.
Б       Здійснилася мрія Катрусі.
В       Пригода з Денисом.
Г       Зміна ставлення Дениса до сестри.
Ґ       Чому зіпсувався настрій у Катрусі?
Д       Катруся навчилася їздити на велосипеді.

ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності
8. Встанови відповідність між словами і їхніми лексичними значеннями.
А       тріумфатор
Б       покарлючений
В       кермо
1       пристрій для керування
2       сильно зігнутий, викривлений
3       той, хто досягнув успіху, переміг у чому-небудь
А

Б

В

ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю
9. Чому Денис змінив ставлення до сестри?
___________________________________________________________________

10. Вибери з тексту три найвлучніші, на твою думку, слова, які використав автор для опису Катрусиного велосипеда, і запиши їх.
____________________________________________________________________

11. Запропонуй власний заголовок до прочитаного твору. Запиши його.
____________________________________________________________________

V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою  відповіддю

12. Як могли б розвиватися події після поломки Денисового велосипеда, якби Катруся не виявилась справжнім другом для брата? Власну думку обґрунтуй.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Немає коментарів:

Дописати коментар